Gegevensuitwisseling

De maatschappelijke meerwaarde van data benutten.

Regie op Gegevens

Betrokkenen zelf in controle over hun digitale leefomgeving.

Veilig, open, gemakkelijk

Een veilige, volledig open basisinfrastructuur met lage beheerlast.

Use case: betere hulp bij calamiteiten dankzij data

In deze use case stellen bewoners zelf informatie beschikbaar over hun huis: over het aantal bewoners, en of er zich specifieke (gevaarlijke/belangrijke) objecten in het huis bevinden. Deze informatie komt alleen beschikbaar als er ook echt een calamiteit is op het adres. De bevelvoerder van de hulpdienst weet dan bijvoorbeeld bij aankomst al dat er drie mensen in huis zijn, dat er een traplift is en/of dat er gasfles bij de voordeur staat.

Use case: routeplanner hulpdiensten verbeteren

Hulpdiensten die naar een calamiteit rijden kunnen nu nog voor open bruggen of wegopbrekingen komen te staan omdat informatie daarover niet altijd beschikbaar is bij het berekenen van de routes. In de use case stelt de gemeente data over wegwerkzaamheden ter beschikking aan de veiligheidsregio/brandweer, en stelt beheerder van de bruggen/waternet data over de openingstijden van bruggen ter beschikking aan de veiligheidsregio/brandweer. De route kan op basis van die informatie beter berekend worden.

Toestemmings​arrangementen

Een toestemmingsarrangement is een voorbereide set toestemmingen die (indien uitgevoerd) ertoe leidt dat een bepaalde maatschappelijke use case 'werkt'.

Om een toestemmingsarrangement samen te stellen gaan alle betrokkenen bij de maatschappelijke use case met elkaar om de ideale combinatie van gegevensuitwisseling en gebruik te bespreken, en toestemmingen te ontwerpen die rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. In een toestemmingsarrangement wordt onder andere afgesproken:

  1. welke partijen betrokken zijn (bronnen, afnemers, autoriteiten, betrokkenen, etc.)
  2. welke data relevant is (open data, persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens etc.)
  3. welke typen gegevensuitwisseling gaan plaatsvinden (eenmalig, herhaaldelijk, publiek, privaat, organisaties, burgers, etc.)
  4. welke juridische grondslagen er zullen zijn voor gebruik van de data.